Die vloei van kennis, kultuur & innovering - the flow of knowledge, culture & innovation